Projekty

 • Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 • Projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Na etapie projektowania zapewniamy obsługę wszystkich formalności: od wystąpienia o warunki techniczne do uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku projektów sieci.

  Wykonawstwo

 • Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 • Na etapie wykonawczym również zapewniamy obsługę wszystkich formalności od zgłoszenia, uzgodnienia drogowe, obligatoryjne odbiory przez gestora sieci do zawarcia umowy miedzy klientem a przedsiębiorstwem wodociągowym.

  Obsługa geodezyjna

 • Sporządzenie mapy zasadniczej do celów projektowych

 • Sporządzenie inwentaryzacji wykonanych mediów
 • .