Jesteśmy do Państwa dyspozycji na etapie projektowania i/lub wykonawstwa.

Etapy realizacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

 • Wystąpienie o opinię dotyczącą możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 • Wystąpienie z wnioskiem o podanie warunków technicznych do gestora sieci

 • Zlecenie nam opracowania projektu

 • Uzgodnienie projektu technicznego (ZUD, uzgodnienia branżowe i drogowe)

 • Zlecenie wykonania przyłącza koncesjonowanej firmie - takiej jak nasza

 • Wystąpienie z wnioskiem o zgodę na przyłączenie do sieci

 • Zgłoszenie wykonania przyłącza do sieci

 • Wykonanie przyłącza

 • Zgłoszenie przyłącza do odbioru w stanie odkrytym

 • Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

 • Wystąpienie z wnioskiem o zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym i spisanie ostatecznego protokołu odbioru

 • Ustalenie terminu montażu wodomierza (w przypadku przyłącza wody)

 • Budowa sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej


  W tym przypadku konieczne jest dodatkowo uzyskanie pozwolenia na budowę i bardziej rozbudowana procedura odbioru.

  Zlecając nam opracowanie projektu i/lub wykonanie przyłącza bądź budowę sieci, wszystkie formalności załatwiamy my.