Projekty

  • Opinia i/lub warunki techniczne: wg. cennika gestora sieci - bez dodatkowych opłat

  • Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacji: 650,00 zł netto

  • Opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji: 750,00 zł netto

  • Opracowanie projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacji: wg kalkulacji indywidualnej - prawdopodobnie najbardziej korzystna oferta w regionie.
  • Wykonawstwo

  • Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji: wg kalkulacji indywidualnej

  • Budowa sieci wodociągowej i/lub kanalizacji: wg kalkulacji indywidualnej
  • Geodeta

  • Opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych: od 600,00 zł netto

  • Inwentaryzacja powykonawcza: od 450,00 zł netto